SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS

 

                   Socialinė parama skiriama vaikams, kurie mokosi bendrojo lavinimo mokykloje pagal bendrojo lavinimo (pradinio, pagrindinio, vidurinio ar specialiojo ugdymo) ar priešmokyklinio ugdymo programas.

Socialinė parama neskiriama vaikams,  kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra skiriama globos (rūpybos) išmoka.

Socialinės paramos mokiniams rūšys

Nustatomos dvi socialinės paramos mokiniams rūšys:

                 1. mokinių nemokamas maitinimas (pietūs, pusryčiai, maitinimas mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose);
                 2. parama mokinio reikmenims įsigyti.

Kokią socialinę paramą gali gauti mokiniai?

                  Mokiniai turi teisę:

                  1. į nemokamus pietus ir  į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui  per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų  (toliau – VRP) dydžio ( 525 Lt);

                  2. į nemokamus pusryčius, nemokamus pietus ir į paramą mokinio reikmėms įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1 VRP dydis.

                  3. Mokiniai turi teisę į socialinę paramą, įvertinus šeimos gyvenimo sąlygas, tokiais atvejais:       

                    -  kai šeimoje auga trys ir daugiau vaikų;

                    - kai vaikus augina neįgalūs tėvai;

                    - netekus maitintojo;

                    - pablogėjus šeimos gyvenimo sąlygoms dėl sunkios šeimos nario ligos ar po nelaimingo atsitikimo.

Pajamų socialinei paramai mokiniams gauti apskaičiavimas

                  Vidutinės mėnesio pajamos socialinei paramai mokiniams gauti apskaičiuojamos pagal 3 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio pajamas, nustatytas Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnyje, arba pagal kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio pajamas, jei bent vieno iš bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų šaltinis ar bendrai gyvenančių asmenų sudėtis, palyginti su 3 praėjusiais kalendoriniais mėnesiais, pasikeitė.

 

Kas, kur ir kada gali kreiptis dėl socialinės paramos mokiniams

                 Dėl socialinės paramos mokiniams pareiškėjas (vienas iš mokinio tėvų, globėjų (rūpintojų),  kreipiasi Biržų rajono savivaldybės socialinės paramos skyrių arba Nemunėlio Radviliškio seniūniją , užpildydamas prašymą-paraišką socialinei paramai mokiniams gauti ir prideda dokumentus, reikalingus socialinei paramai mokiniams gauti.

Dokumentai*, reikalingi socialinei paramai mokiniams gauti:

1. prašymas-paraiška (prašymas);
2. pareiškėjo tapatybės dokumentas ir vaiko (vaikų) gimimo liudijimas;
3. pažymos apie pajamas;
4. žemės nuosavybės liudijimas arba pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę;
5. santuokos liudijimas, ištuokos liudijimas, mirties liudijimas.

* Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

                  Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti nuo mokslo metų pradžios, galima kreiptis nuo tų metų liepos 1 dienos.

Kuriam laikotarpiui skiriama socialinė parama mokiniams

1. Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas:

  • nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos;
  • pateikus prašymą-paraišką (prašymą) mokslo metais – nuo informacijos apie priimtą sprendimą gavimo mokykloje kitos dienos iki mokslo metų pabaigos;
  • vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose.

Mokiniams vietoj nemokamo maitinimo negali būti išmokami pinigai.

Socialinės paramos mokiniams teikimas

Mokinių nemokamas maitinimas teikiamas mokykloje pagal  savivaldybės tarybos patvirtinta mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarka.

  Parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama pagal gyvenamąją vietą, vadovaujantis Biržų  rajono savivaldybės tarybos patvirtinta paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarka.

         Pakeitus mokyklą, nemokamas maitinimas naujoje mokykloje pradedamas teikti nuo pirmos mokymosi joje dienos. Ankstesnė mokykla privalo pateikti pažymą apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą.

 SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS darbo laikas:


pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 val. iki 17 val., pietų pertrauka nuo 12 val. iki 12.45 val.;
penktadieniais nuo 9 val. iki 16.45 val., pietų pertrauka nuo 12 val. iki 12.45 val.

Telefonas pasiteiravimui : 8 450 43125

Nemokamo mokinių maitinimo organizavimą  prižiūri Biržų savivaldybės administracijos švietimo skyrius.

Atsakinga Gintutė Žagarienė, tel. 8 450 43148.

Nemunėlio Radviliškio seniūnija : tel.  8 450 55190

Biržų rajono Germaniškio pagrindinėje mokykloje nemokamo maitinimo organizavimą ir vykdymą prižiūri Danguolė Rakickienė, tel.  8 450 48008

Nemokamą maitinimą teikia VšĮ „Kretingos maistas“, nemokama kokybės telefono linija 

8 800 51010

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
© 2019 Visos teisės saugomos
Sprendimas: webmanija.lt